№ 191 / 08.06.2016

ОТНОСНО : Разглеждане на заявление от избран общински съветник за отказ от полагане на клетва

№ 190 / 03.06.2016

ОТНОСНО : Прекратяване пълномощията на Рашо Страшимиров Първанов - общински съветник, от квотата на ПП ГЕРБ, поради подадена оставка

№ 189 / 03.06.2016

ОТНОСНО : Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОбС гр. Козлодуй и обявяване за избран на следващият общински съветник в ОбС гр. Козлодуй от ПП „ГЕРБ”.

№ 188 / 30.10.2015

ОТНОСНО : Избор на трима члена на ОИК, които да разпечатат помещението за съхранение на книжата от изборите в изпълнение на т.32 от Решение № 2662-МИ/НР от 18.10.2015г. на ЦИК

№ 187 / 30.10.2015

ОТНОСНО : Обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа от местна коалиция „Козлодуй”

№ 186 / 26.10.2015

ОТНОСНО : Командировъчни на членовете на ОИК Козлодуй.

№ 185 / 26.10.2015

ОТНОСНО : Обявяване на резултатите от проведения национален референдум

№ 184 / 26.10.2015

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

№ 183 / 26.10.2015

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО КРИВА БАРА

№ 182 / 26.10.2015

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО БУТАН

№ 181 / 26.10.2015

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ГЛОЖЕНЕ

№ 180 / 26.10.2015

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ХЪРЛЕЦ

№ 179 / 26.10.2015

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

№ 178 / 25.10.2015

ОТНОСНО : Подадена жалба от Даниела Александрова Цолова – застъпник в избирателна секция №062000023 с.Бутан, община Козлодуй.

№ 177 / 25.10.2015

ОТНОСНО : Подадена жалба от Васил Цветанов Стоянов – упълномощен представител на МК „Козлодуй”

№ 176 / 25.10.2015

ОТНОСНО : Подадена жалба от Цоло Александров Цолов – кандидат за общински съветник от МК „Козлодуй”

№ 175 / 25.10.2015

ОТНОСНО : Подадена жалба от Васил Цветанов Стоянов – представляващ МК „Козлодуй”

№ 174 / 25.10.2015

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в община Козлодуй.

№ 173 / 24.10.2015

ОТНОСНО : Регистриране на заместващ застъпник на кандидатската листа за общински съветници в община Козлодуй на местна коалиция „(БДЦ)- ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG”.

№ 172 / 24.10.2015

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в община Козлодуй.

Календар

Решения

  • № 191 / 08.06.2016

    относно: Разглеждане на заявление от избран общински съветник за отказ от полагане на клетва

  • № 190 / 03.06.2016

    относно: Прекратяване пълномощията на Рашо Страшимиров Първанов - общински съветник, от квотата на ПП ГЕРБ, поради подадена оставка

  • № 189 / 03.06.2016

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОбС гр. Козлодуй и обявяване за избран на следващият общински съветник в ОбС гр. Козлодуй от ПП „ГЕРБ”.

всички решения