Общинска избирателна комисия Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 190
Козлодуй, 03.06.2016

ОТНОСНО: Прекратяване пълномощията на Рашо Страшимиров Първанов - общински съветник, от квотата на ПП ГЕРБ, поради подадена оставка

Предвид постъпилото уведомление с вх. № 162/01.06.2016г. от Рашо Страшимиров Първанов, чрез председателя на Общински съвет - Козлодуй, притежаващо характеристиките и представляващо по съществото си оставка по см. на чл. 30, ал.4, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и след като установихме по безпорен начин необходимостта от обявяване за избран за общински съветник, следващия в листата кандидат и извършихме справка в наличния ни обобщен протокол, въз основа на който са ни известни окончателните резултати, предоставени ни от обработените от „Информационно обслужване”АД 100% от протоколите на секционните избирателни комисии на територията на община Козлодуй от произведените местни избори за общински съветници в община Козлодуй на 25 октомври 2015г., на основание чл. 30, ал. 7, вр. чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА, Решение № 2901-МИ/ 05.11.2015г. на ЦИК, поправено с Решение № 2913-МИ/ 06.11.2015г. на ЦИК, при спазване на законоустановения кворум, Общинска избирателна комисия- Козлодуй

РЕШИ:

 1. ПРЕКРАТЯВА пълномощията на РАШО СТРАШИМИРОВ ПЪРВАНОВ, ЕГН: **********- общински съветник, обявен за избран по силата на наше решение № 184 от 26.10.2015г. от листата на ПП ГЕРБ.

         ОБЕЗСИЛВА издаденото на РАШО СТРАШИМИРОВ ПЪРВАНОВ ЕГН: **********, удостоверение за избран общински съветник (по образец на ЦИК-Приложение № 89-МИ).

 1. ОБЯВЯВА за избран за общински съветник следващия от листата на ПП ГЕРБ  - НАЙДЕН МИЛЕВ НАЙДЕНОВ, ЕГН: ********** и издава удостоверение за избран общински съветник (по образец на ЦИК- Приложение № 89-МИ).

Решението е прието единодушно в 16.10 часа.

Настоящото решение на основание чл. 30, ал. 8 от ЗМСМА не подлежи на оспорване и влиза в сила незабавно след обявяването му.

На осн. чл. 30, ал.8, изр. последно от ЗМСМА, препис от настоящото решение да се изпрати на председателя на Общински съвет- Козлодуй в тридневен срок от влизането му в сила.

Председател: Силвия Ангелова Коларова

Зам. председател: Соня Йорданова Луканова

 

 

Председател: Силвия Ангелова Коларова

Зам. председател: Соня Йорданова Луканова

* Публикувано на 03.06.2016 в 19:54 часа

Календар

Решения

 • № 191 / 08.06.2016

  относно: Разглеждане на заявление от избран общински съветник за отказ от полагане на клетва

 • № 190 / 03.06.2016

  относно: Прекратяване пълномощията на Рашо Страшимиров Първанов - общински съветник, от квотата на ПП ГЕРБ, поради подадена оставка

 • № 189 / 03.06.2016

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОбС гр. Козлодуй и обявяване за избран на следващият общински съветник в ОбС гр. Козлодуй от ПП „ГЕРБ”.

всички решения