Общинска избирателна комисия Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 115-МИ
Козлодуй, 31.10.2019

ОТНОСНО: допълване диспозитива на решения

 

В ОИК-Козлодуй е постъпило писмо с указания от ЦИК с изх. № МИ-15-1327/31.10.2019 г.  във връзка с допълване диспозитива на решения за определяне на резултатите от изборите за общински съветници и за кметове (когато има избран кмет на първи тур). В диспозитива на решенията се допълва органа, пред който подлежат на обжалване, и срока на обжалване.

Предвид гореизложеното, ОИК-Козлодуй

 

Р Е Ш И:

 

Допълва диспозитива на вече поставените решения № 109-МИ, 110-МИ, 111-МИ,        112-МИ, 113-МИ и 114-МИ на ОИК-Козлодуй, съгласно чл. 459, ал. 1 от ИК. Решенията да бъдат допълнени в съответната част от диспозитива с:

„Решението подлежи на обжалване пред Административен съд в седемдневен срок от обявяването му, съгласно чл. 459, ал. 1 от Изборния кодекс.“

 

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Галина Христова Кузманова

Секретар: Горан Йорданов Златков

* Публикувано на 31.10.2019 в 17:48 часа

Свързани решения:

109-МИ/28.10.2019

110-МИ/28.10.2019

111-МИ/28.10.2019

112-МИ/28.10.2019

113-МИ/28.10.2019

114-МИ/28.10.2019

Календар

Решения

  • № 118-МИ / 08.01.2020

    относно: прекратяване пълномощията на Янчо Иванов Янков - общински съветник, от квотата на ПП ГЕРБ, поради подадена оставка

  • № 117-МИ / 14.11.2019

    относно: съхранението на печатa и документите, които остават на разположение, по време на мандата на Общинска избирателна комисия - Козлодуй

  • № 116-МИ / 01.11.2019

    относно: заличаване на избран общински съветник от кандидатската листа на Коалиция „БСП за България”

всички решения