Общинска избирателна комисия Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 128-МИ
Козлодуй, 23.03.2023

ОТНОСНО: прекратяване пълномощията на общински съветник, от квотата ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, поради подадена оставка

 

Постъпило е заявления с вх. № 187/20.03.2023 г. от Биляна Симеонова Стояновска-Еленчева чрез председателя на Общински съвет – Козлодуй, притежаващо характеристиките и представляващо по съществото си оставка по смисъла на чл. 30, ал.4, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и след като установихме по безспорен начин необходимостта от обявяване за избрани за общински съветник следващия в листата кандидат и извършихме справка в наличния ни обобщен протокол, въз основа на който са ни известни окончателните резултати, предоставени от обработените от „Информационно обслужване” АД 100% от протоколите на секционните избирателни комисии на територията на община Козлодуй от произведените местни избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., на основание чл. 30, ал. 7 и чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА, Решение № 1685-МИ/ 20.11.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Козлодуй..

 

Р Е Ш И:

 

1. ПРЕКРАТЯВА пълномощията на Биляна Симеонова Стояновска-Еленчева, ЕГН: **********- общински съветник, обявен за избран по силата на наше решение 114-МИ/28.10.2019 г. от листата на ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ.

2. ОБЕЗСИЛВА издаденото на Биляна Симеонова Стояновска-Еленчева, ЕГН: ********** удостоверение за избран общински съветник (по образец на ЦИК - Приложение № 98-МИ).

3. ОБЯВЯВА за избран за общински съветник следващия от листата на ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ – Стефан Иванов Александров, ЕГН: ********** и издава удостоверение за избран общински съветник (по образец на ЦИК - Приложение № 98-МИ).

 

Настоящото решение влиза в сила незабавно след обявяването му. Препис от настоящото решение да се изпрати на председателя на Общински съвет – Козлодуй в тридневен срок от влизането му в сила.

 

Председател: Галина Христова Кузманова

Секретар: Горан Йорданов Златков

* Публикувано на 23.03.2023 в 16:57 часа

Календар

Решения

  • № 128-МИ / 23.03.2023

    относно: прекратяване пълномощията на общински съветник, от квотата ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, поради подадена оставка

  • № 127-МИ / 09.02.2023

    относно: прекратяване пълномощията на общински съветник, от квотата на Местна коалиция БДЦ (ПП СДС, ПП НФСБ, ПП АБВ, ПП БДЦ), поради подадена оставка

  • № 126-МИ / 02.02.2023

    относно: прекратяване пълномощията на общински съветник, от квотата на Местна коалиция БДЦ (ПП СДС, ПП НФСБ, ПП АБВ, ПП БДЦ), поради подадена оставка

всички решения