Общинска избирателна комисия Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 114-МИ
Козлодуй, 28.10.2019

ОТНОСНО: ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

 

 Брой мандати за общински съветници

 

                  ДВАДЕСЕТ И ЕДИН                                                              21

                             с думи                                                                 с цифри

 

 Днес, 28.10.2019 г., в 14:00 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 453 и 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

I. Общинската избирателна квота е ТРИСТА ШЕСТДЕСЕТ И ДЕВЕТ 369 гласове.

                                                                  (с думи)                                       (с цифри)

 

II. Избрани за общински съветници независими кандидати: НЯМА

 

ІІI. Брой мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота:

                           ДВАДЕСЕТ И ЕДИН                                       21

                                      (с думи)                                        (с цифри)

 

IV. Мандатите за общинските съветници по т. III се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

 № в бюле-тината

 

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

 

БРОЙ МАНДАТИ

     с думи                                   с цифри

34.

ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

ЕДИН                                          1

43.

ПП ГЕРБ

ЕДИНАДЕСЕТ                           11

56.

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

ТРИ                                            3

68.

МЕСТНА КОАЛИЦИЯ БДЦ (ПП СДС, ПП НФСБ, ПП АБВ, ПП БДЦ)

ЧЕТИРИ                                     4

69.

МЕСТНА КОАЛИЦИЯ НДСВ (НОВОТО ВРЕМЕ, ДПС)

ДВЕ                                            2

 

V. Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва:

 

№ в бюле-тина-та

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

№ в под-режда-нето

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

№ на спи-сък

Брой

предпо-читания

34.

 

 

 

 

 

ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

 

 

 

 

1.

Биляна Симеонова Стояновска-Еленчева

А

144

2.

Стефан Иванов Александров

А

135

3.

Румен Димитров Христов

А

58

4.

Мария Георгиева Стоянова

Б

11

5.

Румен Стоянов Тихолов

Б

24

6.

Бригита Миланова Веселинова

Б

15

7.

Димитър Людмилов Димитров

Б

19

8.

Евдокия Костова Петрова

Б

11

9.

Росица Светославова Петкова

Б

3

10.

Марио Монов Хайтов

Б

4

11

Радослав Иванов Василев

Б

10

43.

ПП ГЕРБ

1.

Валентин Цветанов Паньовски

А

310

2.

Петко Иванов Петков

Б

89

3.

Янчо Иванов Янков

Б

141

4.

Елица Юлиянова Орманова

Б

90

5.

Драгомир Ангелов Маринов

Б

212

6.

Ангел Кольов Лалюв

Б

121

7.

Веселка Ивайлова Цветкова-Спасова

Б

131

8.

Николинка Георгиева Тодорова

Б

88

9.

Гълъбин Цветанов Младенов

Б

42

10.

Мая Валериева Йонова

Б

245

11.

Емилиян Стоянов Кузов

Б

122

12.

Любомир Бориславов Йотов

Б

128

13.

София Георгиева Зайкова

Б

46

14.

Светослав Цветанов Спасов

Б

183

15.

Георги Иванов Вачев

Б

195

16.

Калин Миролюбов Цветков

Б

92

17.

Даниел Ангелов Рошков

Б

47

18.

Огнян Стефанов Белитов

Б

52

19.

Румен Василев Маринов

Б

102

20.

Георги Трифонов Луканов

Б

192

47.

Християндемократическа партия на България

1.

Калин Ангелов Димитров

А

110

2.

Илиян Стефанов Рачев

Б

3

3.

Ванеса Илиева Сандова

Б

1

51.

ВОЛЯ

1.

Антон Викторов Ценов

А

83

2.

Димитър Ангелов Тодоров

А

48

3.

Владислав Иванов Антонов

А

23

4.

Георги Валериев Гуджев

А

21

5.

Лилия Цветанова Бенковска-Иванова

Б

4

56.

БСП за България

1.

Анатолий Янакиев Абаров

А

436

2.

Марийка Костова Коларова

А

80

3.

Иван Николов Гризанов

А

79

4.

Даниела Александрова Цолова

Б

36

5.

Таня Пенкова Пенкева

Б

20

6.

Лорита Каменова Благоева

Б

24

7.

Стела Димова Бачийска

Б

43

8.

Русчо Иванов Янков

Б

27

9.

Иван Димитров Башлиев

Б

63

10.

Таня Цветанова Николова

Б

17

11.

Огнемир Димитров Симов

Б

18

12.

Цоло Александров Цолов

Б

27

13.

Либер Асенов Борисов

Б

17

14.

Недко Драгомиров Маринов

Б

17

15.

Борислав Христов Маринов

Б

3

16.

Силвия Василева Стефанова

Б

2

68.

Местна коалиция БДЦ (ПП СДС, ПП НФСБ, ПП АБВ, ПП БДЦ)

1.

Симеон Иванов Симеонов

А

383

2.

Николай Крумов Петков

А

248

3.

Дучко Тенев Петров

А

162

4.

Юлиян Василев Тошев

А

130

5.

Милен Методиев Сибинов

Б

60

6.

Пламен Цветанов Гарвански

Б

10

7.

Ивайло Борисов Иванов

Б

9

8.

Венцислав Тинков Върбанов

Б

46

9.

Виолина Петрова Вълкова

Б

15

10.

Емил Илиев Писарев

Б

10

11.

Благовест Витанов Стаменов

Б

22

12.

Момчил Иванов Калев

Б

74

13.

Емил Цветанов Попов

Б

59

14.

Дилян Петков Димитров

Б

40

15.

Росен Руменов Коларов

Б

40

16.

Никола Петров Гогошев

Б

16

17.

Даниела Илиева Борисова

Б

35

18.

Янко Тодоров Цветков

Б

22

19.

Сергей Минков Попов

Б

10

69.

Местна коалиция НДСВ (НОВОТО ВРЕМЕ, ДПС)

1.

Стефан Спасов Спасов

А

208

2.

Йордан Александров Димитров

А

182

3.

Анатоли Иванов Любенов

А

54

4.

Юри Руменов Найденов

А

47

5.

Ангел Владимиров Гълъбов

Б

26

6.

Тихомир Павлинов Петров

Б

40

7.

Иван Стефанов Иванов

Б

13

8.

Невелин Спасов Найденов

Б

14

9.

Върбан Иванов Петров

Б

20

10.

Любен Кръстев Абаров

Б

2

11.

Стефан Иванов Стефанов

Б

16

12.

Ивайло Цветанов Иванов

Б

9

13.

Розалина Пенчева Герасимова

Б

4

14.

Любомир Ангелов Ставаров

Б

3

15.

Камелия Атанасова Иванова

Б

27

 

(Броят на действителните бюлетини за партията/коалицията/местната коалиция, в които няма отбелязано предпочитание (преференция) или има отбелязано повече от едно предпочитание (преференция), се прибавя към предпочитанията (преференциите) за кандидата на първо място в листата съгласно чл. 437, ал. 5 ИК.

 

VI. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:

 

Имена на общинските съветници

Партия/коалиция/местна коалиция/независим

ЕГН/ЛН

1. Анатолий Янакиев Абаров

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 **********

2. Ангел Кольов Лалюв

ПП ГЕРБ

 **********

3. Биляна Симеонова Стояновска-Еленчева

ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

 **********

4. Валентин Цветанов Паньовски

ПП ГЕРБ

 **********

5. Веселка Ивайлова Цветкова-Спасова

ПП ГЕРБ

 **********

6. Гълъбин Цветанов Младенов

ПП ГЕРБ

 **********

7. Драгомир Ангелов Маринов

ПП ГЕРБ

 **********

8. Дучко Тенев Петров

Местна коалиция БДЦ (ПП СДС, ПП НФСБ, ПП АБВ, ПП БДЦ)

 **********

9. Елица Юлиянова Орманова

ПП ГЕРБ

 **********

10. Емилиян Стоянов Кузов

ПП ГЕРБ

 **********

11. Иван Николов Гризанов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 **********

12. Йордан Александров Димитров

Местна коалиция НДСВ (НОВОТО ВРЕМЕ, ДПС)

 **********

13. Любомир Бориславов Йотов

ПП ГЕРБ

 **********

14. Марийка Костова Коларова

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 **********

15. Мая Валериева Йонова

ПП ГЕРБ

 **********

16. Николай Крумов Петков

Местна коалиция БДЦ (ПП СДС, ПП НФСБ, ПП АБВ, ПП БДЦ)

 **********

17. Николинка Георгиева Тодорова

ПП ГЕРБ

 **********

18. Симеон Иванов Симеонов

Местна коалиция БДЦ (ПП СДС, ПП НФСБ, ПП АБВ, ПП БДЦ)

 **********

19. Стефан Спасов Спасов

Местна коалиция НДСВ (НОВОТО ВРЕМЕ, ДПС)

 **********

20. Юлиян Василев Тошев

Местна коалиция БДЦ (ПП СДС, ПП НФСБ, ПП АБВ, ПП БДЦ)

 **********

21. Янчо Иванов Янков

ПП ГЕРБ

 **********

 

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд в седемдневен срок от обявяването му, съгласно чл. 459, ал. 1 от Изборния кодекс.

 

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.

 

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...............................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ................................

СЕКРЕТАР: .....................................

ЧЛЕНОВЕ:

1....................................

4. ...........................................

7. .....................................

2.....................................

5. ...........................................

8. .....................................

3.....................................

6. ............................................

9. .....................................

 

Настоящото решение се изготвя (отпечатва) от Изчислителния пункт на ОИК и се подписва от членовете на ОИК след определяне на резултатите от гласуването по партии и коалиции и получените преференциални гласове от отделните кандидати в листите.

Определянето на резултатите от гласуването за общински съветници се извършва по методика съгласно приложение № 5 към чл. 453, ал. 1 ИК.

Резултатите от гласуването за общински съветници в изборите по пропорционалната система се определят по метода на Хеър-Ниймайер.

Независим кандидат е избран, ако е получил брой гласове не по-малък от броя на действителните гласове в общината с изключение на тези по чл. 438, ал. 1, т. 7, разделен на броя на общинските съветници в общинския съвет.

Право на участие при разпределяне на мандатите имат партиите, коалициите и независимите кандидати, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота.

Броят на мандатите, които се разпределят между партиите и коалициите, е равен на броя на членовете на общинския съвет, намален с броя на избраните независими кандидати.

Определянето на избраните кандидати за общински съветници от всяка кандидатска листа на партия или коалиция се извършва според броя на получените валидни предпочитания (преференции) по чл. 437, ал. 4 и 5 ИК и подреждането на кандидатите в листата по методика съгласно приложение № 5 към ИК съгласно чл. 453, ал. 1 ИК и Решение на ЦИК.

Предпочитанията (преференциите) за даден кандидат от кандидатска листа са валидни, ако броят на гласовете, които е получил, е не по-малко от 7 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа.

Ако броят на предпочитанията (преференциите) за дадени кандидати са не по-малко от 7 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа, тези кандидати образуват списък А. Останалите кандидати образуват списък Б. При подреждането първо се подреждат кандидатите от списък А (според броя на получените предпочитания (преференции)), а след това кандидатите от списък Б (според първоначалното подреждане в листата).

Когато има двама или повече кандидати с еднакъв брой предпочитания (преференции), редът им в списъка се определя от общинската избирателна комисия чрез жребий, проведен в присъствието на заинтересованите кандидати и представители на партията или коалицията.

Когато няма кандидати с валидни предпочитания (преференции), избрани са кандидатите по реда, в който са подредени в кандидатската листа.

Общинската избирателна комисия обявява резултатите от гласуването за общински съветници по партии, коалиции и независими кандидати, както и броя на предпочитанията (преференциите) за всеки кандидат за общински съветник на партия или коалиция и издава удостоверения на избраните общински съветници.

Председател: Галина Христова Кузманова

Секретар: Горан Йорданов Златков

* Публикувано на 29.10.2019 в 12:00 часа

Свързани решения:

115-МИ/31.10.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 123-МИ / 14.04.2022

  относно: прекратяване пълномощията на Валентин Цветанов Паньовски - общински съветник, от квотата на ПП ГЕРБ, поради подадена оставка

 • № 122-МИ / 14.04.2022

  относно: избор на протоколчик на ОИК – Козлодуй

 • № 121-МИ / 12.04.2021

  относно: прекратяване пълномощията на Иван Николов Гризанов - общински съветник, от квотата на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, поради подадена оставка

всички решения