Общинска избирателна комисия Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 64-МИ
Козлодуй, 27.09.2019

ОТНОСНО: назначаване на секционните избирателни комисии в община Козлодуй за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

В Общинската избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № 32 от 25.09.2019 г. от кмета на община Козлодуй с писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за съставите на образуваните в общината общо двадесет и пет секционни избирателни комисии.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от ИК, Решение № 1029-МИ от 10.09.2019 г. на Централната избирателна комисия и Решения № 18/11.09.2019 г. и № 19/12.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Козлодуй, включително протоколи за проведени консултации на 17.09.2019 г. Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и състава на секционни избирателни комисии от № 062000001 до № 062000021, с изкючение на избирателни секции № 062000012 и 062000013, за които не е постигнато съгласие по отношение на броя на членовете. Не е постигнато съгласие в избирателни секции от № 062000022 до № 062000026 по отношение на броя и състава на членовете .

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 91, ал. 7 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Козлодуй

 

Р Е Ш И:

 

 1. Назначава Секционна избирателна комисия в Избирателна секция № 062000001 с адрес гр. Козлодуй,  ул. „Христо Ботев” № 145, Квартален клуб в състав от 7 члена, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПП „ГЕРБ“

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПП „Обединени патриоти“

СЕКРЕТАР: КП „БСП за България“

ЧЛЕНОВЕ:

                        ПП „ГЕРБ” – 1

                        КП „БСП за България” – 1

                        ПП „ДПС“ – 1

                        ПП „ВОЛЯ“ – 1

 

 1. Назначава Секционна избирателна комисия в Избирателна секция № 062000002 с адрес: гр. Козлодуй, ул. „Хан Аспарух” №5, СУ „Христо Ботев” в състав от 9 члена, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПП „ГЕРБ”

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПП „ВОЛЯ“

СЕКРЕТАР: КП „БСП за България”

ЧЛЕНОВЕ:

                        ПП „ГЕРБ” – 2

                        КП „БСП за България” – 1

                        ПП „ДПС“ – 1

                        КП „Обединени патриоти“ – 1

                        КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 1

 

 1. Назначава Секционна избирателна комисия в Избирателна секция № 062000003 с адрес  гр. Козлодуй, ул. „Стефан Караджа” № 22, СУ „Св. Св. Кирил и Методий” в състав от 7 члена, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПП „ГЕРБ”

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: „ДПС“

СЕКРЕТАР: КП „БСП за България”

ЧЛЕНОВЕ:

                        ПП „ГЕРБ” – 1

                        КП „БСП за България” – 1

                        ПП „Обединени патриоти” – 1

                        ПП „ВОЛЯ“ – 1

 

 1. Назначава Секционна избирателна комисия в Избирателна секция № 062000004 с адрес гр. Козлодуй, ул. „Васил Воденичарски” № 3, ДГ „Радост” в състав от 9 члена, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПП „ГЕРБ”

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПП „ДПС“

СЕКРЕТАР: КП „БСП за България”

ЧЛЕНОВЕ:

                        ПП „ГЕРБ” – 2

                        КП „БСП за България” – 1

                        ПП „Обединени патриоти” – 1

                        ПП „ВОЛЯ“ – 1

                        КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 1

 

 1. Назначава Секционна избирателна комисия в Избирателна секция № 062000005 с адрес гр. Козлодуй, ДГ „Мир” в жилищен комплекс № 1 в състав от 7 члена, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПП „ГЕРБ”

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПП „Обединени патриоти”

СЕКРЕТАР: КП „БСП за България”

ЧЛЕНОВЕ:

                        ПП „ГЕРБ” – 1

                        КП „БСП за България” – 1

                        ПП „ДПС“ – 1

                        ПП „ВОЛЯ“ – 1

 

 1. Назначава Секционна избирателна комисия в Избирателна секция № 062000006 с адрес  гр. Козлодуй, ул. „Хан Аспарух” №5, СУ „Христо Ботев” в състав от 9 члена, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПП „ГЕРБ”

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПП „ВОЛЯ“

СЕКРЕТАР: КП „БСП за България”

ЧЛЕНОВЕ:

                        ПП „ГЕРБ” – 2

                        КП „БСП за България” – 1

                        ПП „ДПС“ – 1

                        ПП „Обединени патриоти” – 1

                        КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 1

 

 1. Назначава Секционна избирателна комисия в Избирателна секция № 062000007 с адрес гр. Козлодуй, ул. „П. Р. Славейков” № 6, ДГ „Слънчице” в състав от 9 члена, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПП „ГЕРБ”

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПП „ДПС“

СЕКРЕТАР: КП „БСП за България”

ЧЛЕНОВЕ:

                        ПП „ГЕРБ” – 2

                        КП „БСП за България” – 1

                        ПП „Обединени патриоти” – 1

                        ПП „ВОЛЯ“ – 1

                        КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 1

 

 1. Назначава Секционна избирателна комисия в Избирателна секция № 062000008 с адрес гр. Козлодуй, ул. „Стефан Караджа” № 22, СУ „Св. Св. Кирил и Методий” в състав от 9 члена, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПП „ГЕРБ”

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПП „ДПС“

СЕКРЕТАР: КП „БСП за България”

ЧЛЕНОВЕ:

                        ПП „ГЕРБ” – 2

                        КП „БСП за България” – 2

                        ПП „Обединени патриоти” – 1

                        ПП „ВОЛЯ“ – 1

 

 1. Назначава Секционна избирателна комисия в Избирателна секция № 062000009 с адрес гр. Козлодуй, ул. „Стефан Караджа” № 22, СУ „Св. Св. Кирил и Методий” в състав от 9 члена, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПП „ГЕРБ”

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПП „Обединени патриоти”

СЕКРЕТАР: КП „БСП за България”

ЧЛЕНОВЕ:

                        ПП „ГЕРБ” – 3

                        КП „БСП за България” – 1

                        ПП „ДПС“ – 1

                        ПП „ВОЛЯ“ – 1

 1. Назначава Секционна избирателна комисия в Избирателна секция № 062000010 с адрес  гр. Козлодуй, ул. „Освободител” № 50, ПГЯЕ „Игор Курчатов” в състав от 9 члена, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПП „ГЕРБ”

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПП „ВОЛЯ“

СЕКРЕТАР: КП „БСП за България”

ЧЛЕНОВЕ:

                        ПП „ГЕРБ” – 2

                        КП „БСП за България” – 2

                        ПП „ДПС“ – 1

                        ПП „Обединени патриоти” – 1

 

 1. Назначава Секционна избирателна комисия в Избирателна секция № 062000011 с адрес гр. Козлодуй, ЖК-3, ДГ „Звънче” от 9 члена, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПП „ГЕРБ”

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПП „ДПС“

СЕКРЕТАР: КП „БСП за България”

ЧЛЕНОВЕ:

                        ПП „ГЕРБ” – 2

                        КП „БСП за България” – 2

                        ПП „Обединени патриоти” – 1

                        ПП „ВОЛЯ“ – 1

 

 1. Назначава Секционна избирателна комисия в Избирателна секция № 062000012 с адрес гр. Козлодуй, ул. „Свилен Русев” № 27, НУ „Васил Левски” в състав от 9 члена, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПП „Обединени патриоти”

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПП „ГЕРБ”

СЕКРЕТАР: КП „БСП за България”

ЧЛЕНОВЕ:

                        ПП „ГЕРБ” – 3

                        КП „БСП за България” – 1

                        ПП „ДПС“ – 1

                        ПП „ВОЛЯ“ – 1

 

 1. Назначава Секционна избирателна комисия в Избирателна секция № 062000013 с адрес гр. Козлодуй, ул. „Свилен Русев” № 27, НУ „Васил Левски” в състав от 7 члена, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПП „ГЕРБ”

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: КП „БСП за България”

СЕКРЕТАР: ПП „ДПС“

ЧЛЕНОВЕ:

                        ПП „ГЕРБ” – 1

                        КП „БСП за България” – 1

                        ПП „Обединени патриоти” – 1

                        ПП „ВОЛЯ“ – 1

 1. Назначава Секционна избирателна комисия в Избирателна секция № 062000014 с адрес гр. Козлодуй, ул. „Свилен Русев” № 27, НУ „Васил Левски” в състав от 7 члена, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КП „БСП за България”

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПП „ГЕРБ”

СЕКРЕТАР: ПП „ВОЛЯ“

ЧЛЕНОВЕ:

                        ПП „ГЕРБ” – 1

                        КП „БСП за България” – 1

                        ПП „Обединени патриоти” – 1

                        ПП „ДПС” - 1

 

 1. Назначава Секционна избирателна комисия в Избирателна секция № 062000016 с адрес с. Хърлец, ул. „Цар Освободител”  № 45, Квартален клуб /Бежанска махала/ в състав от 7 члена, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПП „ГЕРБ”

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПП „Обединени патриоти”

СЕКРЕТАР: КП „БСП за България”

ЧЛЕНОВЕ:

                        ПП „ГЕРБ” – 1

                        КП „БСП за България” – 1

                        ПП „ДПС“ – 1

                        ПП „ВОЛЯ“ – 1

 

 1. Назначава Секционна избирателна комисия в Избирателна секция № 062000017 с адрес с. Хърлец, ул. „Георги Димитров”№46, Народно читалище „Никола Вапцаров -1927” в състав от 7 члена, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПП „ГЕРБ”

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПП „ДПС“

СЕКРЕТАР: КП „БСП за България”

ЧЛЕНОВЕ:

                        ПП „ГЕРБ” – 1

                        КП „БСП за България” – 1

                        ПП „Обединени патриоти” – 1

                        ПП „ВОЛЯ“ – 1

 

 1. Избирателна секция № 062000018 с адрес с. Хърлец, ул. „Георги С. Раковски”, Здравна служба в състав 7 члена, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КП „БСП за България”

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПП „ГЕРБ”

СЕКРЕТАР: ПП „ДПС“

ЧЛЕНОВЕ:

                        ПП „ГЕРБ” – 1

                        КП „БСП за България” – 1

                        ПП „Обединени патриоти” – 1

                        ПП „ВОЛЯ“ – 1

 

 

 1. Назначава Секционна избирателна комисия в Избирателна секция № 062000019 с адрес с. Гложене, ул. „Ленин” № 31, Кафе – Аператив „Ловна среща” в състав от 7 члена, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПП „ГЕРБ”

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПП „Обединени патриоти”

СЕКРЕТАР: КП „БСП за България”

ЧЛЕНОВЕ:

                        ПП „ГЕРБ” – 1

                        КП „БСП за България” – 1

                        ПП „ДПС“ - 1

                        ПП „ВОЛЯ“ – 1

 

 1. Назначава Секционна избирателна комисия в Избирателна секция № 062000020 с адрес: с. Гложене, ул. „Паисий Хилендарски” № 1, ОУ „Христо Ботев” в състав от 7 члена, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПП „ГЕРБ”

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПП „ДПС“

СЕКРЕТАР: КП „БСП за България”

ЧЛЕНОВЕ:

                        ПП „ГЕРБ” – 1

                        КП „БСП за България” – 1

                        ПП „Обединени патриоти”– 1

                        ПП „ВОЛЯ“ – 1

 

 1. Назначава Секционна избирателна комисия в Избирателна секция № 062000021 с адрес: с. Гложене, ул. „Паисий Хилендарски” № 1, ОУ „Христо Ботев” в състав 7 члена, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПП „ГЕРБ”

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: КП „БСП за България”

СЕКРЕТАР: ПП „Обединени патриоти”

ЧЛЕНОВЕ:

                        ПП „ГЕРБ” – 1

                        КП „БСП за България” – 1

                        ПП „ДПС“ – 1

                        ПП „ВОЛЯ“ – 1

 

 1. Назначава Секционна избирателна комисия в Избирателна секция № 062000022 с адрес: с. Гложене, ул. Маршал Бирюзов” № 77, ДГ „Радост” в състав от 9 члена, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КП „БСП за България”

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПП „ДПС“

СЕКРЕТАР: ПП „ГЕРБ”

ЧЛЕНОВЕ:

                        ПП „ГЕРБ” – 2

                        КП „БСП за България” – 2

                        ПП „Обединени патриоти”– 1

                        ПП „ВОЛЯ“ – 1

 

 1. Назначава Секционна избирателна комисия в Избирателна секция № 062000023 с адрес: с. Бутан ул. „Христо Ботев”№1, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в състав от 7 члена, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПП „ГЕРБ”

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПП „Обединени патриоти”

СЕКРЕТАР: „БСП за България”

ЧЛЕНОВЕ:

                        ПП „ГЕРБ” – 1

                        КП „БСП за България” – 1

                        ПП „ДПС“ – 1

                        ПП „ВОЛЯ“ – 1

 

 1. Назначава Секционна избирателна комисия в Избирателна секция № 062000024 с адрес: с. Бутан, ул. „Христо Ботев”№1, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в състав от 9 члена, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПП „ГЕРБ”

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: КП „БСП за България”

СЕКРЕТАР: ПП „Обединени патриоти”

ЧЛЕНОВЕ:

                        ПП „ГЕРБ” – 2

                        КП „БСП за България” – 2

                        ПП „ДПС“ – 1

                        ПП „ВОЛЯ“ – 1

 

 1. Назначава Секционна избирателна комисия в Избирателна секция № 062000025 с адрес с. Бутан,  ул. „Георги Димитров” № 80, ДГ „1 – ви юни” в състав от 9 члена, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПП „ГЕРБ”

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: КП „БСП за България”

СЕКРЕТАР: ПП „Обединени патриоти”

ЧЛЕНОВЕ:

                        ПП „ГЕРБ” – 2

                        КП „БСП за България” – 2

                        ПП „ДПС“ – 1

                        ПП „ВОЛЯ“ – 1

 

 1. Назначава Секционна избирателна комисия в Избирателна секция № 062000026 с адрес с. Крива бара,  ул. „Георги Димитров” № 45, НУ „Гео Милев” в състав от 7 члена, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КП „БСП за България”

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПП ВОЛЯ

СЕКРЕТАР: ПП „ГЕРБ”

ЧЛЕНОВЕ:

                        ПП „ГЕРБ” – 2

                        ПП „ДПС“ – 1

                        ПП „Обединени патриоти” – 1

 

 

 

 

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Галина Христова Кузманова

Секретар: Горан Йорданов Златков

* Публикувано на 27.09.2019 в 18:05 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 118-МИ / 08.01.2020

  относно: прекратяване пълномощията на Янчо Иванов Янков - общински съветник, от квотата на ПП ГЕРБ, поради подадена оставка

 • № 117-МИ / 14.11.2019

  относно: съхранението на печатa и документите, които остават на разположение, по време на мандата на Общинска избирателна комисия - Козлодуй

 • № 116-МИ / 01.11.2019

  относно: заличаване на избран общински съветник от кандидатската листа на Коалиция „БСП за България”

всички решения