Общинска избирателна комисия Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 117-МИ
Козлодуй, 14.11.2019

ОТНОСНО: съхранението на печатa и документите, които остават на разположение, по време на мандата на Общинска избирателна комисия - Козлодуй

 

Не се предават за съхранение печатът и документите, а остават на разположение за работата на ОИК-Козлодуй, решенията и протоколите от заседанията на комисията, дневниците за входящата и изходящата кореспонденция, регистърът на жалбите и сигналите, както и други документи по преценка на комисията. Тази документация и печатът се съхраняват от Председателя на ОИК-Козлодуй.

При постъпване на жалба срещу решение на ОИК-Козлодуй за определяне на резултатите от изборите и необходимост от изваждане на предадени за съхранение книжа, помещението незабавно се отваря от комисия от длъжностни лица определени със заповед на кмета на общината по реда на Решение № 1244-МИ от 30.09.2019 г. на ЦИК, в присъствието и на упълномощени членове на ОИК-Козлодуй.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл.87, ал.1 от ИК и Решение № 1665-МИ/08.11.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия - Козлодуй

 

Р Е Ш И:

 

Предава по опис изборните книжа за съхранение в общинска администрация Козлодуй, с изключение на необходимите за работа документи по време на мандата на комисията. 

 

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Галина Христова Кузманова

Секретар: Горан Йорданов Златков

* Публикувано на 14.11.2019 в 17:44 часа

Календар

Решения

  • № 118-МИ / 08.01.2020

    относно: прекратяване пълномощията на Янчо Иванов Янков - общински съветник, от квотата на ПП ГЕРБ, поради подадена оставка

  • № 117-МИ / 14.11.2019

    относно: съхранението на печатa и документите, които остават на разположение, по време на мандата на Общинска избирателна комисия - Козлодуй

  • № 116-МИ / 01.11.2019

    относно: заличаване на избран общински съветник от кандидатската листа на Коалиция „БСП за България”

всички решения