Общинска избирателна комисия Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 11-МИ
Козлодуй, 06.09.2019

ОТНОСНО: Формиране единните номера на избирателните секции в община Козлодуй за произвеждане на избори за общински съветници и кметове

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 8, ал. 8 от Изборния кодекс и Заповед № 474/03.09.2019 г. на кмета на община Козлодуй, Общинска избирателна комисия – Козлодуй (ОИК-Козлодуй)

 

Р Е Ш И:

 

1.Формира номера на избирателните секции в община Козлодуй, както следва:

 

гр. КОЗЛОДУЙ

Избирателна секция № 1 - 062000001, адрес: ул. „Христо Ботев” № 145, Квартален клуб

 

Ул.”Крайречна” - 009, 023;

Ул.”Милин камък” - 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 009, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 020А, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 026А, 027, 028, 029, 030, 032, 033, 034, 035, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 049А, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082А, 083, 084, 085, 087, 093;

Ул.”Радецки” - 001, 001 А, 001 В, 003, 004, 004А, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 020, 021, 022, 022А, 023, 024, 025, 027, 029, 029В, 031, 033, 034, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 045А, 046, 047, 049, 049Б, 050, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061Б, 062, 062А, 063, 064, 064Б, 066, 067, 068, 070, 072, 076, 081, 082, 083, 084, 085А, 086Б;

Ул.”Рангел Панталеев” - 001, 002, 003, 003А, 004, 005, 006, 007, 007А, 008, 009, 009А, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 021, 025, 049;

Ул.”Христо Ботев” - 015, 055А, 057, 059, 063, 065, 067, 069, 071, 073, 075, 077, 079, 080, 081, 082Б, 083, 083А, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 096, 096А, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 107А, 108, 109, 109А, 110, 111, 111А, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 129А, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141А, 142, 143, 143А, 144, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 167А, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 175А, 176, 177, 180, 181, 182, 182А, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 191А, 192, 193, 194, 196, 198, 200, 200Б, 202, 204, 206, 208, 210, 212;

Ул.”Царибродска” - 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 010А, 011, 012, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 022, 023, 024, 025А, 025Б, 026, 027, 028, 028А, 028Б, 028В, 029, 030, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 039, 043, 044, 046, 047, 047А, 048, 049, 050, 051, 065.

 

Избирателна секция № 2062000002, адрес: ул. „Хан Аспарух” № 5, СУ „Христо Ботев”

 

Ул. „Александър Стамболийски” - 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 012, 013, 014, 015, 015А, 016, 016А, 017, 019, 020, 021, 022, 024, 025, 026, 028, 029, 030, 031, 031А, 032, 034, 035, 036, 038, 038А, 040, 040А, 042, 042А, 044;

Ул.”Булаир” - 001, 002, 003, 004, 004А, 005, 006, 006А, 007, 008;

Ул.”Васил Априлов” - 001, 002, 003, 004, 005, 006, 008;        

Ул.”Васил Левски” - 008, 009, 011, 013, 015, 016, 017, 018, 020, 022, 024, 026, 028, 030, 032, 040, 042, 044;

Ул.”Георги Бенковски” - 001, 002, 002А, 003, 004, 005, 007, 009, 011, 013, 014, 016,020;

Ул.”Лозенград” - 001, 002, 002А, 003, 003А, 004, 005, 006, 007, 009, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 016А, 017, 018, 019, 020, 023, 025, 027, 045;

Ул.”Ломска” - 001, 003, 005, 007, 009, 011, 013, 014, 015, 017, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 040А, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 061, 062, 063, 064, 065, 065А, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 074, 075, 076, 076А, 077, 078, 079, 080, 081, 081А, 082, 083, 083А, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 092А, 093, 094, 095, 096, 096А, 097, 098, 100, 102, 104, 106, 116, 130;

Ул.”Митко Палаузов” - 003, 004, 006, 008, 010;

Ул.”Никола Войводов” - 001, 003, 004, 006, 007, 008, 009, 022;

Ул.”Одрин” - 001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 009Б, 010, 010А, 011, 011А, 012,013,014, 015, 016, 018, 018А, 019, 021, 022, 022А, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 028А, 028Б, 029, 031, 032, 033, 036, 043, 049, 053, 063;

Ул.”Прилеп” - 001, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 008А, 010, 010А, 012, 012Б, 013, 014, 014А, 015, 016, 026;

Стопански сгради в III-ти СТ.Д - 002, 003;

Ул.”Хаджи Димитър” - 022, 024, 024А, 026, 026А, 028, 030, 031, 032, 033, 034, 034А, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 047, 049, 051, 053, 055, 057, 059, 061, 063, 063А, 065, 067, 069, 071, 075, 076, 077;

Ул.”Хан Аспарух” - 002, 004, 006, 008, 010, 012, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 021, 023, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 037, 043, 045, 047, 050, 054, 056, 058, 059, 060, 061, 063, 071;

 Ул.”Хан Крум” - 001, 002;    

 Ул.”Хан Кубрат” - 006, 008, 010;

 Ул.”Хан Омуртаг” - 001, 002, 003, 004, 005, 005А, 006, 007, 008, 008А, 009, 010, 011, 012, 013, 013А, 014, 015, 015А, 016, 017, 018, 019, 020, 022, 023, 024, 026, 028, 030, 032, 034, 034А, 034Б, 035, 036, 037, 038, 039;

Ул.”Княз Борис I” - 002, 003, 004, 005, 006;

Ул.”Цар Симеон Велики” - 001, 003, 004, 005, 006, 010, 012, 034, 036;

Ул.”Цар Иван Асен II” - 001, 003, 008, 012.

 

Избирателна секция № 3062000003, адрес: ул. „Стефан Караджа” № 22, СУ „Св. Св. Кирил и Методий”

 

Ул.”Васил Воденичарски” - 002, 004, 006, 010;

Ул.”Васил Коларов” - 002, 004, 006, 008, 010, 012;

Ул.”Ген. Скобелев” - 001, 001А, 002, 002А, 002Б, 003, 003А, 003Б, 004, 005А, 007,008, 009;

Ул.”Драва” - 001, 002, 002А, 003;

Ул.”Завоя на Черна” - 001, 001А, 002, 003, 004, 004А, 005, 006, 007, 008, 010, 011, 013, 015, 017, 019;

Ул.”Кирил и Методий” - 019, 028, 028А, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 037А, 038, 039, 039А, 040, 041, 043, 045, 045А, 047, 049, 051, 053;

Ул.”Кокиче” - 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 013, 015, 017, 019, 021, 021А, 023, 024, 026, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034;

Ул.”Люле Бургас” - 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 009А, 010, 011, 011А,012, 012А, 013, 013А, 014, 015, 015А, 016, 017, 017А, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 032, 034, 036, 038;

Ул.”Освободител” - 002, 002А, 004, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 016, 018, 020, 022, 024, 026, 028, 030, 034, 036, 038, 042, 044, 046;

Ул.”Паисий Хилендарски” - 006, 010;

Ул.”Петко Р.Славейков” – 009;

Ул.”Панайот Хитов” - 001, 003, 005, 007;

Ул.”Стефан Караджа” - 017, 024, 026, 027, 028, 028А, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 039А, 040, 040А, 041, 042, 042А, 043, 046, 047, 048, 048А, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057;

Ул.”Страцин” - 001, 002, 003, 004, 006, 008, 009, 010, 011;

Ул.”Теменуга” - 003, 005, 008, 012, 014, 016, 022;

Ул.”Тодор Каблешков” – 005;

Ул.”Томороз” - 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 013, 015;

Ул.”Цанко Церковски” - 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 009А, 010, 012, 013, 015, 017, 019, 021;

Ул.”Янко Сакъзов” - 002, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 010А, 011, 012, 013, 014, 014А, 015, 017, 019, 021, 023, 025. 

Избирателна секция № 4062000004, адрес: ул. „Васил Воденичарски” № 3, ДГ „Радост”

 

ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС 1 - 001А, 001Б, 001А, 001А А, 002А, 002Б, 002В, 003А, 003Б, 003В, 004А, 004 Б, 005 А, 005 Б, 012, 012 01, 012 А, 013, 013 А, 014, 014 01, 014 А, 014 Г, 015, 015 А, 015 В, 016, 016 А, 016 Г, 017 А, 017 Б, 017 В, 018 А, 018 Б, 019 А;

МЛАДЕЖКО ОБЩЕЖИТЕ - 001, 002.

 

Избирателна секция № 5 - 062000005, адрес:  ДГ „Мир” в жилищен комплекс № 1

ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС 1 - 010 А, 010 Б, 010А, 011 А, 011 Б, 011 В, 024, 024 А, 025, 025 А, 025 Б, 026, 026 А, 026 Б, 027, 027 А, 029, 029 04, 029 А, 030, 030 А, 031, 031А, 032, 032 А.

Избирателна секция № 6 062000006, адрес: ул. „Хан Аспарух” № 5, СУ „Христо Ботев”

 

ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС 2 - 061 А, 061 Б, 061 В, 061 Г, 062 А, 062 Б, 062 В, 062 Г, 063А, 063 Б, 063 В, 063 Г, 064 А, 064 Б, 064 В, 064 Г, 064 Д, 065 А, 065 Б, 065 В, 065А А, 065А Б, 065А В, 065А Г, 066А А, 066А Б, 066А В, 066Б А, 066Б Б, 066В А, 067 А, 067 Б, 067 В, 067 Г.

Избирателна секция № 7 – 062000007, адрес: ул. „П.Р.Славейков” № 6, ДГ „Слънчице”

 

ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС 1 - 006 А, 006 Б, 007 А, 007 Б, 007 В, 007А, 008 А, 008 Б, 009 А, 009 Б, 009 В, 009А;

ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС 2 - 042, 042 А, 043, 043 А, 044, 044 А, 045, 045 А, 045 В, 046, 046 А, 046 Б, 047, 047 А, 047 Б, 048, 048 А, 049, 049 А, 050, 050 А, 051, 051 А, 052, 052 А, 053, 053 А, 054, 054 А, 054 Д, 055, 055 А, 056, 056 А, 057, 057 А, 058, 058 А.

 

Избирателна секция № 8062000008, адрес: ул. „Стефан Караджа” № 22, СУ „Св. Св. Кирил и Методий”;

 

ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС 2 - 033, 033 А, 033 Б, 033 Г, 034, 034 А, 035, 035 А, 036, 036 А, 037, 037 А, 038, 038 А, 039, 039 А, 040, 040 А, 040 Г, 041, 041 А, 070, 070 А;

ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС 2А - 071 А, 071 Б, 071 В, 071 Г, 073 А, 073 Б, 073 В, 076 А, 076 Б, 076 В, 076 Г, 085 А, 085 Б, 085 В, 086 А, 086 Б, 087 А, 087 Б, 087 В.

 

Избирателна секция № 9062000009, адрес: ул. „Стефан Караджа” № 22, СУ „ Св. Св. Кирил и Методий”   

 

ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС 2А - 001 А, 001 Б, 001 В, 002 А, 002 Б, 002 В, 002 Г, 072 А, 072 Б, 072 В, 074 А, 074 Б, 074 В, 074 Г, 074 Д, 074 Е, 075 А, 075 Б, 075 В, 075 Г, 077 А, 077 Б, 077 В, 077 Г, 078 А, 078 Б, 078 В, 078 Г, 078 Д, 079 А, 079 Б, 079 В, 079А А, 079А Б, 079А В, 080 А, 080 Б, 080 В.

 

Избирателна секция № 10062000010, адрес: ул. „Освободител” № 50, ПГЯЕ „Игор Курчатов”;

 

УЛ.ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС 3 - 015 А, 015 Б, 015 В, 015 Г, 016А А, 016А Б, 016А В, 016А Г, 017 А, 017 Б, 017 В, 017А А, 017А Б, 020 А, 020 Б, 020А А, 020А Б, 021 А, 021Б, 021 В, 022 А, 022 Б, 022 В, 022 Г, 022 Д, 084 А, 084 Б, 084 В;

ОБЩЕЖИТИЕ ЗА УЧАЩИ И РАБОТЕЩИ - 001, 002, 003, 003 А, 004.

 

Избирателна секция № 11062000011, адрес: ДГ „Звънче” в жилищен комплекс 3

УЛ.ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС 3 - 001 А, 001 Б, 001 В, 001 Г, 002 А, 002 Б, 002 В, 002 Г, 002А А, 002А Б, 002А В, 006 А, 006 Б, 006 В, 006А А, 006А Б, 006А В, 007 А, 007 Б, 007 В, 007 Г, 012А А, 012А Б, 012А В, 016 А, 016 Б, 016 В, 016 Г, 019 А, 019 Б, 019 В, 019 Г, 019 Д, 083 А, 083 Б, 083 В, 083 Г.

Избирателна секция № 12062000012, адрес: ул. „Свилен Русев” № 27, НУ „Васил Левски”

 

Ул.”Бургас” - 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 009, 011;

Ул.”Варна” - 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 016, 017, 017А, 018, 019, 020, 021, 022, 024, 026;

Ул.”Екзарх Йосиф” - 001, 003, 003А, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012А, 014, 014А, 015, 016, 017, 019, 021, 023, 025;

ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС 3 - 011 А, 011 Б, 011 В, 011 Г, 013 А, 013 Б, 013 В, 013Г, 014 А, 014 Б, 014 В, 014 Г, 018 А, 018 Б, 018 В, 018 Г;

РАБ.СЕЛ.ЗАВ.СТРОЕЖИ-1700 – 001;

Ул.”Любен Каравелов” - 044, 046;

Ул.”Орлин Василев” - 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 017А, 019, 020, 021, 022, 023;

Ул.”Пловдив” - 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017;

Ул.”София” - 001, 002, 003, 005, 007, 009, 011, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 029;

Ул.”Търново” - 001, 002, 003, 003А, 004, 004А, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 012Б, 013, 014, 015, 015А, 016, 017, 018, 019, 021, 023, 025, 027, 031.

 

Избирателна секция № 13062000013, адрес: ул. „Свилен Русев” № 27, НУ „Васил Левски”

 

Ул.”9-ти Май” – 004;

Ул.”Добруджа” - 001, 002, 002А, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 008А, 009, 010, 011, 012, 013, 013А, 016, 018, 020, 022, 024, 025, 027, 029, 031, 033, 035, 037;

Ул.”Зорница” - 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 031, 035;

Ул.”Иглика” - 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 024, 026, 028, 030;

Ул.”Княз Дондуков” - 001, 001А, 001Б, 002, 002А, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 011, 012, 012А, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 020, 022, 024, 026;

Ул.”Ком” - 001, 002, 003, 003А, 004, 004А, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 013, 014, 015, 016, 018, 020, 022, 033;

Ул.”Калина” - 001, 002, 002А, 002Б, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 012, 013,014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 032, 034, 036, 038, 040, 042, 044, 046;

МЕСТНОСТ КРАЙ КОЗЛОДУЙ - 001, 004;

Ул.”Обходен път” - 001, 003, 005, 007, 009, 013, 015, 017, 019, 021, 023;

Ул.”52-ри Полк” - 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021;

Ул.”Победа” - 001, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 009 А, 010, 011, 012, 013, 014, 015,

016, 017, 019;

Ул.”Преслав” - 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 013;

Ул.”Ралица” - 001, 002, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 012, 025;

Ул.”Тракия” - 001, 002, 003, 005, 006, 007, 008, 009, 011;

Ул.”36-ти Полк” - 001, 002, 003, 004, 006, 007, 009, 011, 015;

Ул.”Безименна” - 001, 002, 003, 004, 005, 007, 009, 011.

 

Избирателна секция № 14062000014, адрес: ул. „Свилен Русев” № 27, НУ „Васил Левски”

 

Ул.”Беласица” - 001, 002, 003, 004, 006, 008, 010;

Ул.”Вардар” - 001, 002, 003, 004, 005, 007А, 009;

Ул.”Враца - 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 007А, 007В, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 015;

Ул.”Георги Димитров” - 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 023А, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 054А, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 069, 071, 073, 075;

Ул.”9-ти май” - 008, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 015А, 016, 017, 017А, 018, 019, 021, 023, 025, 026, 028, 030, 030А, 032, 034, 036, 038, 040, 042, 044, 046, 048, 050, 052;

Ул.”Дунав” - 003, 005;

МЕСТНОСТ БЛАТОТО – 001;

Ул.”Освободител” - 048, 063, 065, 069, 071, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 084А, 085, 086, 088, 088А, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 128, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 150А, 152, 154, 156, 158;

Ул.”Свилен Русев” - 019, 020, 021, 024, 025, 026, 028, 030, 032, 034;

Ул.”Славчо Трънски” – 003;

Ул.”Тимок” - 001, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 010, 011, 012, 013, 014, 016, 018;

Ул.”Тимок-2” - 001, 002, 003, 005, 006, 008, 010;

Ул.”Тунджа” - 001, 002, 003, 004, 005, 006А, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 014А, 016, 016А, 017, 019.

 

с. ХЪРЛЕЦ                                                                                                                                       

Избирателна секция № 16062000016, адрес: ул. „Цар Освободител” № 45, Квартален клуб /Бежанска махала/    

Ул.”Благой Иванов” - 002, 004, 006, 016, 028, 030, 032, 034, 040, 042;

Ул.”Георги Димитров” - 001, 002, 003, 004, 005, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 014, 015, 016;

Ул.”Дафинка Чергарска” - 005, 008, 010, 012, 015, 017, 018, 019, 020, 022, 024;

Ул.”Добруджа” - 001, 002, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 013;

Ул.”Елин Пелин” - 001, 003, 013;

Ул.”Иван Вазов” - 001, 003, 004, 006, 009;

Ул.”Искър” - 001, 008;

Ул.”Марица” - 001, 003, 005, 009, 011, 013;

Ул.”Мизия” - 001, 002, 004, 006, 008;

Ул.”Минзухар” - 001, 003, 004;

Ул.”Никола Вапцаров” - 004, 005, 007, 011, 013, 015, 017, 019, 021, 023, 025, 027, 029, 031, 041, 047, 049, 053;

Ул.”Паисий Хилендарски” - 001, 003, 006, 009;

Ул.”Панайот Хитов” - 010, 014, 017, 019, 021, 022, 024;

Ул.”Скът” - 001, 001А, 003, 005, 007, 009, 011, 013, 015, 017, 021, 023, 025, 027, 031, 033, 035, 037, 039, 041, 043, 045, 046, 047;

Ул.”Хан Аспарух” - 001, 003, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 013, 015, 016, 018, 020, 022, 024, 026, 028, 030, 032, 034;

Ул.”Цар Освободител” - 004, 005, 007, 009, 010, 011, 012, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 023, 024, 026, 027, 028, 029, 030, 032, 033, 037, 038, 039, 040, 042, 043, 044, 046, 047, 048, 049, 050, 052, 054, 056, 058;

Ул.”Червена Роза” - 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 021, 023;

Ул.”Шипка” - 001, 005, 009, 011, 014, 017, 023, 024;

Ул.”Юрий Гагарин” - 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 019, 020, 022, 024, 025, 026, 027, 028, 033, 035, 036, 037, 040, 043, 044, 045, 047, 048, 049, 052, 055, 058, 064;

Ул.”Явор” - 006, 008, 018;

Ул.”Янтра” – 003.

 

Избирателна секция № 17062000017, адрес: ул. „Георги Димитров” № 36, Народно читалище „Никола Вапцаров-1927”

 

Ул.”Александър Стамболийски” - 001, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 010, 013, 015, 017, 018, 019, 020, 021, 023, 025, 027, 028, 029, 030, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 041, 043, 047, 049, 051, 053, 055, 059;

Ул.”Антим I” - 001, 002, 003, 004, 005, 007;

Ул.”Васил Воденичарски” - 002, 003, 004;

Ул.”Васил Левски” - 001, 002, 003, 004;

Ул.”Васил Петлешков” - 002, 003, 004;

Ул.”Вела Пеева” - 001, 002, 003, 004, 005, 007, 008, 009, 010, 012, 014, 020, 022;

Ул.”Витоша” - 001, 004, 009;

Ул.”Георги Димитров” - 017, 019, 021, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 033, 037, 038, 039, 043, 045;

Ул.”Димитър Благоев” - 001, 002, 003, 005, 006, 007;

Ул.”Драва” – 003;

Ул.”Иван Вазов” - 013, 015, 019, 021, 023, 025;

Ул.”Искър” – 010;

Ул.”Любен Каравелов” - 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 012, 015;

Ул.”Мир” - 002, 004, 005, 006, 008, 009, 010, 011, 015;

Ул.”Митко Палаузов” - 001, 003;

Ул.”Неофит Рилски” - 001, 003;

Ул.”Огоста” - 001, 003, 007;

Ул.”Одрин” - 002, 006;

Ул.”Осоговска” - 001, 007, 009, 015;

Ул.”Паисий Хилендарски” - 010, 012, 013, 014, 015, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 029;

Ул.”Панайот Волов” - 001, 002;

Ул.”Панайот Хитов” - 025, 026;

Ул.”Трапезица” - 002, 003, 004, 005, 009, 010, 012, 013, 014, 015, 017, 019, 020, 021, 022 023, 024, 025, 026, 028, 029, 030, 032, 033, 034, 038, 039, 040, 044, 045, 050, 051, 052, 053, 056, 059;

Ул.”Трепетлика” – 003;

Ул.”Хаджи Димитър” - 002, 006, 008, 010;

Ул.”Христо Ботев” - 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 029, 030, 032;

Ул.”Цар Самуил” - 001, 002, 003, 004, 006, 007, 008, 010, 013, 016, 019, 021, 022, 023, 025, 026, 028, 029, 031, 032, 034, 035, 036, 039, 040;

Ул.”Шипка” - 025, 029, 033;

Ул.”Яне Сандански” – 003;

Ул.”Янтра” - 007, 009.

 

Избирателна секция № 18062000018, адрес: ул. „Георги С. Раковски” № 13,

Здравна служба

 

Ул.”Августа” - 004, 006, 007, 009, 010, 011, 012;

Ул.”Александър Стамболийски” - 040, 042, 044, 046, 048, 052;

Ул.”Васил Воденичарски” - 007, 008, 010, 011, 015, 019, 021, 024, 025, 030, 031, 032, 033, 041;

Ул.”Витоша” - 006, 013, 015, 023;

Ул.”Георги Бенковски” - 001, 002, 003, 003А, 004, 005, 007, 008, 009, 011, 014, 015, 016, 019;

Ул.”Георги Димитров” - 044, 047, 048, 049, 050, 051, 053, 054, 056, 058, 059, 061, 063, 064, 065;

Ул.”Георги С. Раковски” - 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 018, 021, 022, 023, 024, 026, 029, 030, 032, 034, 036, 040, 044, 046, 048, 050, 054, 058, 062;

Ул.”9-ти септември” - 002, 004, 005, 006, 008, 009, 010, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 019А, 020, 021,022,023, 024, 025, 027, 028, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 048, 050, 052;

Ул.”Драва” - 006, 010, 015, 016;

Ул.”Иван Вазов” – 027;

Ул.”Иван Нивянин” – 004;

Ул.”Йорданка Чанкова” - 001, 003, 005, 007, 009, 013;

Ул.”Калето” - 001, 002, 003, 007, 013;

Ул.”Кап. Петко Войвода” - 004, 028, 035, 043, 044, 045, 047, 050, 051, 052, 053, 054, 056, 057, 060, 063, 064, 065, 066, 069;

Ул.”Кирил и Методий” - 001, 002, 003, 004, 005, 007, 011, 012, 013, 014, 017, 023, 027, 031;

Ул.”Кольо Фичето” - 004, 006, 008, 009, 010, 014, 015, 018, 020, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 029, 030, 031, 034, 040, 041, 043, 049, 051;

Ул.”Морава” - 001, 002, 004, 006;

Ул.”Мусала” - 003, 004, 007;

Ул.”Оборище” - 004, 006, 009, 010, 012, 014;

Ул.”Пейо Яворов” - 002, 005, 006, 008;

Ул.”Рила” - 014, 022, 024;

Ул.”Тодор Каблешков” - 001, 003, 004, 006, 007, 009,010, 011, 012, 013, 015, 018, 019, 021.

 

с. ГЛОЖЕНЕ                                                                                                                  

Избирателна секция № 19062000019, адрес: ул. „Ленин”, № 31, Кафе Аперитив „Ловна среща”

Ул.”Акация” - 001, 002, 002А, 004, 005, 007, 008, 010, 011, 012, 015, 018;

Ул.”Александър Стамболийски” - 001, 021, 025, 031, 033, 053, 055, 061, 063;

Ул.”Братя Миладинови” - 008, 010, 012, 013, 015, 016, 017, 018, 021, 022, 024, 026, 027, 031, 033, 034, 035, 036, 038, 041, 043, 045, 047, 053, 057, 065;

Ул.”Васил Друмев” - 002, 004, 006, 012, 019, 020, 023, 025, 026, 027, 068, 070;

Ул.”Васил Коларов” - 011, 015, 017, 021, 040, 044, 046, 048, 054, 058, 060, 060А, 062, 064, 068, 070, 072, 076, 080, 084, 086, 090, 092, 100, 102, 104, 106, 114, 116, 120;

Ул.”Вела Пеева” - 001, 002, 004, 006, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 021, 022, 024, 026, 028, 029, 036, 040;

Ул.”Гео Милев” - 001, 002, 003, 004, 017, 019, 021, 025, 027, 029, 031, 034, 037;

ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯТА - 001, 035;

Ул.”Искър” - 003, 005, 007, 009, 012, 013, 014, 016;

Ул.”Кирил и Методий” - 001, 004, 006, 007, 008, 010, 012, 014, 017, 020, 024, 025, 031, 033, 036, 037, 038, 039, 040, 042, 043, 044, 047, 048, 049, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 061, 062, 063, 071, 078, 086;

Ул.”Ленин” - 001, 001А, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 017, 019, 021, 023, 024, 025, 026, 029, 030, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 050, 051, 052, 054, 056, 058, 060, 062;

Ул.”Маршал Бирюзов”-001, 005, 006, 009, 016, 021, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 036, 038, 040, 042;

Ул.”Мур” - 002, 005;

Ул.”Рила” - 001, 003, 004, 005, 007, 008, 011, 015;

Ул.”Скът” - 001, 004, 005, 008;

Ул.”Стара Планина” - 002, 004, 005, 007, 010;

Ул.”Стефан Караджа” - 002, 005, 008, 010, 014, 015, 016, 017, 019, 021, 022, 024;

Ул.”Христо Смирненски” 003, 007, 009, 010, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 022, 023, 024;

Ул.”Юрий Гагарин” - 002, 003, 004, 006, 008, 010, 011, 013, 016,018, 022, 025, 078.

 

Избирателна секция № 20062000020, адрес: ул. „Паисий Хилендарски” № 1, ОУ „Христо Ботев”;

 

Ул.”Александър Стамболийски” - 008, 020, 022, 024, 026, 028, 032, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 054, 056, 058, 060, 066, 068, 070, 074, 076, 078, 082;

Ул.”Александър I” - 001, 002, 003, 005, 006, 007, 010, 011, 013, 015, 017, 019;

Ул.”Братя Миладинови” - 042, 048, 050, 052, 054;

Ул.”Васил Коларов” -001, 002, 004, 005, 006, 007, 009, 010, 014, 018, 020, 022, 024, 026, 030, 032, 034;

Ул.”Витоша” - 003, 007, 009;

Ул.”Дунав” - 006, 010, 012, 014, 016, 018, 022, 024, 026, 028, 032, 034;

Ул.”Йонко Милев” - 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 014, 016;

Ул.”Йордан Лютибродски” - 001, 002, 004, 005, 007, 009, 018, 020, 022, 023, 024, 026, 030;

Ул.”Йордан Юнчев” - 001, 002, 003, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 012, 013, 015, 016, 017, 018, 020, 022;

Ул.”Ленин” - 057, 059, 061, 064, 065, 069, 070, 071, 072, 073, 077, 078, 079, 080, 081, 082 А, 082 Б, 082 В, 083, 085, 087, 089, 093, 097 А, 097 Б, 097 В;

Ул.”Маршал Бирюзов” - 039, 043, 045, 046, 047, 048, 049, 051, 055, 056, 060, 062;

Ул.”Оборище” - 001, 003, 004, 005, 006, 007, 009, 010, 011, 013, 014;

Ул.”Огоста” - 003, 007, 009, 015;

Ул.”Паисий Хилендарски”-002А, 002Б, 002В, 002Г, 004, 006, 007, 008, 010, 012, 014, 018, 022;

Ул.”Христо Ботев” - 001, 002, 003, 006, 007, 008, 009, 010, 017, 021, 023, 025, 027, 031, 035, 037, 039, 043, 045, 049, 059;

Ул.”Христо Смирненски” - 025, 026, 028, 031, 035, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 046, 048;

Ул.”Яким Деспотов” - 001, 002, 004, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 013, 015, 021.

 

Избирателна секция № 21062000021, адрес: ул. „Паисий Хилендарски” № 1, ОУ „Христо Ботев”

 

Ул.”Витоша” - 002, 006, 008, 010, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 020, 021, 022, 024;

Ул.”Георги С. Раковски” - 001, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 019, 021, 022, 023, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 034;

Ул.”Иван Вазов” -   001, 003, 007;

Ул.”Иван Димитров” - 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 013, 014, 016, 017, 021, 023, 024, 025, 028, 034, 038, 042, 048;

Ул.”Йонко Милев” - 011, 017, 018, 020, 021, 022, 024, 025, 028, 029, 030, 031, 033;

Ул.”Йордан Юнчев” - 019, 021, 024, 026, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 036, 038, 039, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 051, 052, 055, 056, 056А, 062, 069, 072, 076;

Ул.”Ленин” - 092, 094, 096, 098, 100, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 125, 127, 129, 131, 133, 137, 139;

Ул.”Марица” -  001, 003, 004, 005, 007;

Ул.”Маршал Бирюзов” -063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 073, 075, 076, 080, 081, 081А, 084, 086, 088, 090;

Ул.”Никола Вапцаров” - 001, 003, 005, 007, 009, 010, 011, 012, 013;

Ул.”Огоста” -   017, 019, 025;

Ул.”Петко Р. Славейков” - 002, 003, 005, 007, 008, 010, 011, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 022, 026, 028, 030, 032;

Ул.”Хаджи Димитър” - 002, 004, 010, 014, 016, 019;

Ул.”Христо Ботев” - 028, 030, 032, 036, 042, 044, 046, 048, 050, 052, 054, 056, 058, 062, 065, 072, 074, 078, 080, 083, 087;

Ул.”Христо Смирненски” - 045, 049, 051, 052, 054, 058, 059, 062, 063, 064, 066, 072, 072А, 074, 075, 076, 077, 078, 081, 083, 087, 089, 091, 097, 099;

Ул.”Яким Деспотов” - 018, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 050, 054, 056, 063, 064, 067, 071, 076. 

                                

Избирателна секция № 22062000022, адрес: ул. Маршал Бирюзов” № 77, ДГ „Радост”

 

Ул.”Бели Брег” - 001, 002, 004, 005, 006, 007, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 034А, 035, 036, 037, 038, 040, 042, 042А, 043, 044, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 053, 054, 055, 057, 063, 065, 069;

Ул.”Васил Друмев” - 001, 005, 011, 015, 037, 108, 110, 118, 128, 130, 132, 134, 136, 143;

Ул.”Виден” - 002, 005, 007, 008, 012;

Ул.”Вит” - 002, 004, 006, 008, 008А, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 018, 020, 022, 024, 026, 028, 029;

Ул.”Георги С. Раковски” – 044;

Ул.”Драва” - 006, 007, 008, 010, 016, 018, 019, 020, 021;

Ул.”Иван Вазов” - 013, 014, 015, 016, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 025, 026, 027, 028, 029, 031, 032, 033, 035, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 051А, 052, 053, 054, 056, 057, 059, 061, 064, 066, 069, 074, 076, 078;

Ул.”Йордан Юнчев” - 073, 077, 080;

Ул.”Кокиче” - 001, 002, 003, 004, 005;

Ул.”Ленин”- 075, 126, 136, 138, 140, 142, 142Б, 143, 144, 146, 148, 152, 153, 155, 159, 165, 167, 171;

Ул.”Маршал Бирюзов” - 083, 085, 087, 089, 093, 095, 095А, 096, 097, 099, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 116, 118;

Ул.”Минзухар” – 002;

Ул.”8-МИ Март” - 001, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 020, 021, 022, 024, 025, 026, 027, 028;

Ул.”Погранична” - 001, 003, 005, 007, 009, 011, 013, 015, 017, 019, 021, 022, 023, 025, 027, 029, 031, 033, 035, 037, 039, 041;

Ул.”Христо Смирненски” – 100;

Ул.”Цар Самуил” - 001, 002, 004, 005, 006, 008, 010, 012, 014;

Ул.”Безименна” – 001.

 

с. БУТАН                                                                                                                                              

Избирателна секция № 23062000023, адрес: СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ул.”Христо Ботев” № 1

Ул.”Вихрен” - 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019;

Ул.”Гео Милев” - 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 012, 013, 015, 017, 018, 019;

Ул.”Гроздан Пешов” - 001, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 010, 011, 012, 015, 017;

Ул.”Димитър Борисов” - 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 009, 013, 017, 019, 021, 023, 025;

Ул.”Здравец” - 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 012, 013, 014, 015, 016;

Ул.”Извор” - 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010;

Извън Регулацията - 001, 002, 003, 004;

Ул.”Камчия” - 001, 003, 004, 005, 006, 007, 009, 011;

Ул.”Надежда” - 001, 002, 003, 005, 007, 008, 009, 011, 013, 015, 017, 019, 021, 023, 025, 027, 029, 031, 033, 035, 037, 039, 041, 043, 045, 047, 049, 051, 053, 058;

Ул.”Околоселска” - 096, 098, 100, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120;

Ул.”Плиска” - 003, 004, 005, 007, 011, 012, 013, 014, 016, 020, 024, 028, 034, 036;

КВ.РАДОЙКОВО - 001, 002, 003, 004;

Ул.”Струма” - 001, 003, 004, 005, 005А, 006, 007, 008, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 017, 019, 024;

Ул.”Цар Асен” - 002, 006;

Ул.”Цар Калоян” - 001, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 010, 012.

 

Избирателна секция № 24062000024, адрес: СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ул.”Христо Ботев” № 1

Ул.”Александър Стамболийски” - 001, 007, 009, 011, 017, 019, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 030, 031А, 033, 036, 037, 041, 043, 044, 047, 051;

Ул.”Антон Иванов” - 001, 002, 006, 008, 010, 011, 012, 017, 022, 023, 030, 032, 034, 036, 038, 040, 044, 046;

Ул.”Асен Костов” - 001, 004, 006, 009, 010, 014, 018, 019, 022, 023, 028, 032;

Ул.”Батак” - 003, 004, 005, 006, 009, 010, 011, 012, 016, 017, 019, 020;

Ул.”Бачо Киро” - 001, 003, 005, 007, 010, 012;

Ул.”Беласица” - 001, 002, 003, 006, 007, 016, 019, 021;

Ул.”Босилеградска” - 003, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 016, 018;

Ул.”Вардар” - 001, 006, 009;

Ул.”Васил Воденичарски” - 001, 003, 004, 006, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 022, 032, 034;

Ул.”Владимир Цветков” - 001, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 017, 018, 020, 022, 029, 031, 033, 035, 039;

Ул.”Враца” - 003, 005, 006;

Ул.”Връшка Чука4 - 001, 007, 008, 009, 012;

Ул.”Ген.Гурко” - 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 013, 023, 028, 029;

Ул.”Димитър Благоев” - 002, 003, 004, 005, 006, 008, 010, 011, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 026, 027, 029, 031, 032, 034, 035, 036, 036А, 037, 038, 040, 041, 043, 046, 050, 052, 054, 056, 058, 060, 062, 068, 070;

Ул.”Дунав” - 001, 002, 004, 006, 006А, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 014, 015, 016, 017, 017А, 020, 023, 024, 025;

Ул.”Иван Вазов” - 001, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 017, 019, 020, 021, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 040, 042, 045, 046, 048, 050, 052, 056, 058, 060, 062, 068, 070, 072;

Ул.”Иван Тодоров Ангелов” - 001, 001А, 004, 007, 011, 013, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 024;

Извън Регулацията - 005, 006, 007, 009, 043;

Ул.”Калиманица” - 001, 002, 004, 005, 006, 010, 011, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 022, 028;

Ул.”Климент Охридски” - 001, 002, 004, 005, 006, 010, 012, 014, 016, 017, 019, 021, 023, 024, 025, 026, 032, 036;

Ул.”Лазар Драйчев” - 002, 004, 006, 010;

Ул.”Ломска Комуна” - 001, 002, 003, 004, 009;

Ул.”Любен Каравелов”-001, 002, 003, 005, 007, 010, 013, 015, 016, 019, 020, 021, 022, 023, 025, 026;

Ул.”Мир” - 002, 004;

Ул.”Никола Вапцаров” - 003, 004, 005, 006, 007;

Ул.”Никола Димитров Тодоров” – 002;

Ул.”Никола Петранин” - 001, 002, 004, 005, 006, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 016, 020, 033;

Ул.”Околоселска4 – 072;

Ул.”Осогово” - 001, 002, 004, 005, 007, 008, 010, 012, 014, 015, 017, 019, 020, 024;

Ул.”Охрид” - 001, 002, 003, 005, 007, 009, 013, 015;

Ул.”Райко Даскалов” - 001, 002, 003, 004, 007, 009, 010;

Ул.”Руен” - 001, 008;

Ул.”Тимок” - 002, 005, 007, 008, 010, 011, 015, 017;

Ул.”Тракия” - 004, 005, 006, 007, 009, 012;

Ул.”Хаджи Димитър” - 001, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 013, 018, 019;

Ул.”Христо Ботев” - 001, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 018, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 032, 034, 036, 038, 040, 042, 044, 048, 050, 052, 054, 056, 058;

Ул.”Юрий Гагарин” - 001, 002, 003, 004, 005, 008, 009, 010, 011, 014, 022.

 

Избирателна секция № 25062000025, адрес:  ул. „Георги Димитров” № 80,

ДГ „1 – ви юни”;

 

Ул.”Амур” – 001;

Ул.”Благой Иванов” - 001, 002, 004, 005, 007, 008, 009, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 026, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 042, 043, 044, 045, 047, 049, 050, 051, 054, 055, 056, 057, 058;

Ул.”Бургас” – 002;

Ул.”Васил Априлов” - 001, 002, 002А, 003, 004, 004А, 008, 011, 012, 016;

Ул.”Вела Пеева” - 001, 002, 004, 006, 008, 010, 014, 016, 020;

Ул.”Вела Пискова” - 001, 004, 006, 008;

Ул.”Ген.Скобелев” - 001, 003, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 021, 023;

Ул.”Ген.Николаев” - 001, 002, 003, 004, 006, 007, 008, 010, 012, 014;

Ул.”Ген.Петър Панчевски” - 003, 004, 005, 007, 009, 011, 013, 015, 019, 021, 023;

Ул.”Даниел Баи” - 001, 002, 004, 006, 007, 009, 010, 011, 012, 014, 016, 018, 020, 030, 032, 034, 036, 038;

Ул.”Георги Димитров” - 001, 003, 005, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 016, 020, 021, 022, 025, 026, 028, 031, 033, 035, 037, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 048, 050, 052, 053, 054, 055, 057, 060, 062, 064, 066, 068, 070, 074, 078, 084, 088, 090;

Ул.”Граф Игнатиев” - 001, 003, 004, 005, 006, 010, 014, 016;

Ул.”Ген. Копчев” - 001, 003, 004, 006, 008, 010, 013;

Ул.”23-ТИ Септември” - 001, 003, 005, 006, 009, 012, 013, 018, 020, 021, 022, 024, 025, 027

Ул.”Драгоман” - 001, 003, 004;

Ул.”Иван Кордав”-001, 002, 003, 004, 006, 009, 010, 012, 014, 018, 019, 020, 024, 025, 030, 032, 038;

Ул.”Искър” - 001, 006;

Ул.”Йорданка Чанкова” - 001, 003, 004, 005, 007, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 017, 018, 021, 025, 026, 030, 032;

Ул.”Кирил и Методий” - 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 010, 012, 014, 016, 018;

Ул.”Ленин” - 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 022, 023, 024, 026, 028, 030, 032, 036, 038, 040, 042, 044, 046, 048, 050, 067;

Ул.”Лозенград” - 001, 003, 004, 005, 006, 007, 009, 010, 011, 013, 015;

Ул.”Места” - 002, 004, 006, 008;

Ул.”Милин Камък” - 001, 001А, 003, 007, 008, 010, 011, 013, 016, 017, 018, 019, 022, 024, 028, 029, 031, 039;

Ул.”Мир” - 003, 005, 007, 009;

Ул.”Младен Първанов” - 001, 002, 003, 005, 007, 008, 009, 010, 011, 014, 016, 017, 019, 021;

Ул.”Огоста” - 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 009, 012, 014, 016, 017, 018, 020;

Ул.”Околоселска” - 012, 014, 016, 020, 022, 032, 042, 050, 066;

Ул.”Проф. Методи Балевски” - 001, 002, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 011, 012, 014, 015, 017, 018, 020, 021, 022, 023, 027, 028, 031, 036, 039, 052, 054, 056, 059, 061, 069, 071, 073;

Ул.”Панагюрище” - 001, 004, 006, 007;

Ул.”Петър Костов” - 001, 003, 004, 005, 006, 007, 009, 010, 011, 012, 014, 016, 018, 021, 023, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 046, 047, 048, 050, 053, 055, 056, 058, 059, 060, 061, 062, 064, 065, 066, 067, 069, 071, 073, 075, 079, 083, 085, 086, 087, 089, 091, 095, 099;

Ул.”Пирин” - 001, 002, 003, 004, 005, 007;

Ул.”Преслав” - 002, 003, 004, 007, 009, 010, 015, 016, 017, 018;

Ул.”1-ВИ Май” – 001;

Ул.”Радецки” - 003, 006, 008;

Ул.”Речка” - 001, 002, 003, 004, 005, 007;

Ул.”Рила” - 001, 002, 003;

Ул.”София” - 002, 006;

Ул.”Софроний Врачански” - 001, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 011, 012, 016, 023;

Ул.”Стефан Ликов” - 002, 004, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 024, 027, 028, 031, 032, 033, 035, 036, 040, 041, 042, 044, 045, 048;

Ул.”Стоянка Копчева” - 001, 002, 003, 004, 005, 007, 008, 009, 010, 018, 021, 024;

Ул.”Цар Самуил” - 001, 002, 003, 007, 008, 010, 011, 012, 013, 014, 016, 017, 018, 020, 021, 023, 025, 026;

Ул.”Чапаев” - 001, 003, 004, 005;

Ул.”Черна” - 002, 003, 004, 006, 007, 009, 010, 011, 097;

Ул.”Шипка” - 001, 002, 003, 008, 010;

Ул.”Янтра” - 001, 002, 004, 005, 006, 008.

 

с. КРИВА БАРА                                                                                                                             

Избирателна секция № 26062000026, адрес: ул. „Георги Димитров” № 45, бивша сграда на НУ „Гео Милев”.

 

Ул.”Антон Иванов” - 002, 004, 006;

Ул.”Багджийска” - 002, 004, 006, 007, 008, 010, 012, 013, 014;

Ул.”Благой Иванов” - 002, 004, 006, 008, 010, 012;

Ул.”Бригадирска” - 001, 003, 005, 009, 011;

Ул.”Бузлуджа” - 002;

Ул.”Васил Воденичарски” - 006, 007, 008, 009, 010, 011, 015;

Ул.”Васил Левски” - 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 013, 015;

Ул.”Владимир Цветков” - 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 012, 014, 016, 018, 020;

Ул.”Гаврил Генов” - 001, 001А;

Ул.”Ген.Владимир Заимов” - 001, 002, 003, 005;

Ул.”Ген.Гурко” - 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008;

Ул.”Георги Бенковски” - 002, 004;

Ул.”Георги Димитров” - 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 014, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 057, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 066, 068, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 081, 083, 087, 089, 091, 093, 095, 097, 099, 101, 103, 105, 107, 109;

Ул.”Георги С. Раковски” – 004;

Ул.”Дафинка Чергарска4 - 001, 002, 003, 004, 006, 007;

Ул.”23-ТИ Септември” - 001, 002, 004, 005, 006, 008, 009, 010;

Ул.”9-ТИ Септември” - 001, 002, 003, 005, 006, 009, 011;

Ул.”Дерето” – 002;

Ул.”Дунав” - 001, 002, 004, 006, 008, 010;

Ул.”Йорданка Чанкова” - 001, 002, 003, 005, 006, 007, 010, 011, 012, 013, 015;

Ул.”Ком” – 003;

Ул.”Крайна” - 001, 003, 007, 009, 011, 013, 015, 017;

Ул.”Кубадин” - 001, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 012, 016, 018, 020, 022;

Ул.”Лиляна Димитрова” - 001, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010;

Ул.”Малчика” - 002, 008, 010;

Ул.”Марица” – 001;

Ул.”Мир” - 001, 003, 005, 007;

Ул.”Огоста” - 001, 004, 005, 007, 008, 009, 010, 012, 014;

Ул.”Околовръстна4 - 001, 002;

Ул.”Пейо Яворов” - 001, 002, 003, 004;

Ул.”Петър Костов” - 001, 002, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 014;

Ул.”Радецки4 - 001, 003, 005, 007, 008, 010, 012;

Ул.”Рила” - 001, 002;

Ул.”Стара Планина” - 002, 004, 012, 014, 022, 024;

Ул.”Христо Ботев” - 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 026, 028, 030;

Ул.”Черковна” - 002, 004.

 

 1. Съгласно чл. 9, ал.7 от ИК в МБАЛ „Св. Иван Рилски” - гр. Козлодуй се формира избирателна секция с № 062000015.
 2. Съгласно чл. 37, ал. 1, чл. 89, ал. 2 и чл. 90 от ИК и във връзка с Решение № 935-МИ на ЦИК, при наличие на постъпили не по-малко от 10 заявления от хора с увреждания, се формира подвижна избирателна секция с № 062000027.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Галина Христова Кузманова

Секретар: Горан Йорданов Златков

* Публикувано на 06.09.2019 в 19:41 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 118-МИ / 08.01.2020

  относно: прекратяване пълномощията на Янчо Иванов Янков - общински съветник, от квотата на ПП ГЕРБ, поради подадена оставка

 • № 117-МИ / 14.11.2019

  относно: съхранението на печатa и документите, които остават на разположение, по време на мандата на Общинска избирателна комисия - Козлодуй

 • № 116-МИ / 01.11.2019

  относно: заличаване на избран общински съветник от кандидатската листа на Коалиция „БСП за България”

всички решения