Общинска избирателна комисия Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 105-МИ
Козлодуй, 26.10.2019

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатска листа, предложени от местна коалиция „НДСВ“ (НОВОТО ВРЕМЕ, ДПС) в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

В ОИК – Козлодуй е внесено заявление – Приложение 73-МИ от Камелия Атанасова Иванова – упълномощен представител от местна коалиция „НДСВ“ (НОВОТО ВРЕМЕ, ДПС), заведено под вх. № 8/26.10.2019 г. във входящия регистър на застъпниците, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Към заявлението – Приложение № 73-МИ от изборните книжа са приложени следните документи: декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници – Приложение 75-МИ; списък с имената и ЕГН на застъпниците – (9 броя застъпници) на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1 т. 18 , чл. 118, ал. 1 и 2  от ИК и Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК, ОИК – Козлодуй

 

Р Е Ш И:

 

1.РЕГИСТРИРА 9 /девет/ броя застъпници в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за кандидатската листа на местна коалиция „НДСВ“ (НОВОТО ВРЕМЕ, ДПС), съгласно списък с имената на застъпниците, неразделна част от настоящото решение.

Издава удостоверения за регистрация на застъпниците, посочени в списъка към настоящото решение съгласно Приложение № 79-МИ от изборните книжа.

 

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Галина Христова Кузманова

Секретар: Горан Йорданов Златков

* Публикувано на 26.10.2019 в 16:02 часа

Календар

Решения

  • № 121-МИ / 12.04.2021

    относно: прекратяване пълномощията на Иван Николов Гризанов - общински съветник, от квотата на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, поради подадена оставка

  • № 120-МИ / 26.03.2020

    относно: прекратяване пълномощията на Николай Крумов Петков - общински съветник, от квотата на МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „БДЦ“ (ПП СДС, ПП НФСБ, ПП АБВ, ПП БДЦ), поради подадена оставка

  • № 119-МИ / 16.03.2020

    относно: прекратяване пълномощията на Елица Юлиянова Орманова - общински съветник, от квотата на ПП ГЕРБ, поради подадена оставка

всички решения