Общинска избирателна комисия Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 1-МИ
Козлодуй, 04.09.2019

ОТНОСНО: заседания и начин на приемане на решения на ОИК – Козлодуй

 1. Заседанията на ОИК-Козлодуй се свикват от нейния председател или по искане на най-малко една трета от членовете й. Проектът за дневен ред се публикува на интернет страницата на комисията (а до създаването й на интернет страницата на Общинска администрация - Козлодуй), преди заседанието. За насрочените заседания членовете се уведомяват от техническия сътрудник на комисията, когато заседанията се насрочват за начален час, различен от този по т.2 от настоящото решение.
 2. ОИК-Козлодуй ще провежда заседанията си от 17:30 ч. по предварително обявен дневен ред. При необходимост часът на заседанията може да бъде променян, като членовете на ОИК ще бъдат уведомявани най-малко 1 час преди заседанието.
 3. Заседанията на ОИК-Козлодуй са законни, когато на тях присъстват повече от половината от членовете й.
 4. Кворумът на ОИК се проверява от секретаря или заместник-председател в началото на всяко заседание, както и при гласуване.
 5. Присъствието на членовете на ОИК на заседание се удостоверява от секретаря или заместник-председател в нарочен списък  по образец Приложение № 1 към настоящето решение.
 6. Заседанията се ръководят от председателя на комисията, а в негово отсъствие – от Мирослав Ангелов - заместник-председател на ОИК-Козлодуй.
 7. ОИК-Козлодуй приема решенията си с мнозинство две трети от присъстващите членове. Когато за приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице решение за отхвърляне, което подлежи на обжалване по реда на чл. 88 от ИК.
 8. Гласуването е явно и поименно. Гласува се „за" или „против". Не се допуска гласуване „въздържал се". Към всеки протокол се прилага списък с поименното гласуване на присъстващите членове по образец Приложение № 2 към настоящето решение. Начинът на гласуването се удостоверява в приложението от секретаря или заместник-председател на ОИК-Козлодуй.
 9. Членовете на ОИК-Козлодуй могат да подписват протоколи и да гласуват решения с особено мнение, когато не са съгласни с решението или с отразеното в протокола, като посочват в какво се изразява особеното мнение.
 10. За заседанията на ОИК-Козлодуй се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря.
 11. Решенията, удостоверенията и текущата кореспонденция на ОИК-Козлодуй се подписват от председателя и секретаря.
 12. Когато секретарят отсъства, решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от Таня Петрова – заместник-председател на ОИК-Козлодуй.
 13. Когато едновременно отсъстват и председателят, и секретарят, решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от един от заместник-председателите и определен в настоящото решение на комисията.
 14. Решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция на ОИК-Козлодуй се подпечатват с печата на комисията.
 15. ОИК-Козлодуй поддържа интернет страница, на която публикува незабавно решенията си, пълните протоколи от заседанията си, предварителните и окончателните резултати от изборите в съответния изборен район, сканираните протоколи на секционните избирателни комисии и други документи и данни. На интернет страницата си комисията публикува и всички публични регистри, водени от нея при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.
 16. Задълженията по  т. 15 се изпълняват след създаване на техническа възможност.
  • Приложение № 1
  • Приложение № 2

   

  Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Галина Христова Кузманова

Секретар: Горан Йорданов Златков

* Публикувано на 04.09.2019 в 18:01 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 118-МИ / 08.01.2020

  относно: прекратяване пълномощията на Янчо Иванов Янков - общински съветник, от квотата на ПП ГЕРБ, поради подадена оставка

 • № 117-МИ / 14.11.2019

  относно: съхранението на печатa и документите, които остават на разположение, по време на мандата на Общинска избирателна комисия - Козлодуй

 • № 116-МИ / 01.11.2019

  относно: заличаване на избран общински съветник от кандидатската листа на Коалиция „БСП за България”

всички решения